Sider

søndag 25. januar 2015

Bird spotting....

 Denne helga blir vi oppfordret til å telle fugler i hagen....
This weekend we are encouraged to count birds in the garden ...
 Går greit å telle alle de vakre sidensvansene, men værre med alle de andre .
Going okay to count all the beautiful Waxwing, but worse with all the others.

Januar begynner nærme seg slutten, dagene blir lengre og snart varmere.
January starts approaching them end, the days get longer and warmer soon .